Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Pris

LEIARTRENING

Du har kanskje slått det fast allereie: Det held ikkje med éit år på folkehøgskule. Du vil ha meir!

Du vil vere andreårselev – eller stipendiat som det blir kalla i folkehøgskulen. Dette er eit år med fokus på  teoretisk leiartrening og praksis som vegleiar. Som ven og  rettleiar kjem du tett på elevar og tilsette.

Du vil få medansvar for det sosiale skulemiljøet og får oppgåver knytt opp mot den praktiske skulekvardagen. Av den grunn betaler du ikkje skulepengar. På denne linja vil søkjarane bli intervjua og det er begrensa plassar.

 

Linjeinnhald

  • Personlegdomsteoriar
  • Leiarstilar
  • Teambygging
  • Organisasjonskultur
  • Prestasjonspsykologi
  • Konflikthandtering
  • Kommunikasjon
  • Miljøarbeid

Etter å ha hatt «det beste året i livet» som elev på Sunnmøre Folkehøgskule, ser mange verdien av eit år til som stipendiat.

Du har sjølve sett kor viktige stipendiatane er som forbilde og miljøskaparar, og no vil du ta ansvar, utvikle deg vidare, og skape “det beste året” for andre.

Gjennom teoretisk leiartrening og praksis som vegleiar på ei av linjene våre, får du prøvd deg i ein ny setting der du som ven og rettleiar kjem tett både på elevane og vi som jobbar her.

I tillegg til det faglege, vil du saman med resten av “stippeteamet” ha både miljøoppgåver, praktiske og vertskapsmessige oppgåver knytta opp mot både elevar og anna drift. Eit variert og utviklande år som gjer seg på CV-en.

 
gallery

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Stipendiatane har ikkje ein eigen bildeserie. I staden kan du sjå nokre generelle bilder som viser kva som skjer i skulekvardagen. Du kan og følgje stipendiatane på instagram (@sufhstippza).

 
video

Film

Stipendiatane er knytt til ulike linjer. Her kan du sjå skulen sin promofilm.

video
 
tour

Studietur

Stipendiatane er knytt opp til ulike linjer.

Du fylgjer studieturen som klassa di reiser på. For dei fleste er det den same turen som du sjølv var med på som elev. Det gje deg enno betre rusta til å vere ein ressursperson for lærarar og elevar – både fagleg og sosialt. Du finn meir info på dei ulike linjesidene og på sunnmore.fhs.no/linjeturar.

 
Sosiale medier

Sosiale medier

@sufhstippza
Disneyelevkveld + utkledning = Snehvit og de syv dvergene #FinnEnFeil #fhsliv
Sjå fleire bilete
instagram
 
prices

Pris

Kostnadar skuleåret 2020-21
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 77 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 93 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. utanlandsturar):
Leiartrening:kr 12 000,-
Låtskriving.Studio.NewYork:kr 36 000,-
Musikk.Friluft.Sør-Afrika:kr 38 000,-
Film.Sunnmøre.Europakr 38 000,-
Idrett.Ball.Sør-Afrika:kr 32 000,-
Global.Safari:kr 55 000,-
Golf.Idrett.Sør-Afrika:kr 40 000,-
Multisport.Sør-Afrika:kr 40 000,-
SjøSnøSurf.Interrail:kr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.