Alarm.Beredskap

Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Pris

Klar for ei actionfylt framtid i Forsvaret eller ein blålys-etat? Start treninga, og få opplæring allereie no! 

På denne linja får du kompetanse og formelle kurs innan klatring, padling, båtførarprøva, livredning og førstehjelp (alpine og urbane forhold), søk og skred.

Du vil også få eit fem dagar langt «Sikkerhetskurs for sjøfolk» som er opplæring i redning, brann og røykdykking som gjev moglegheit for jobb på båt og plattform.

Du vil få testa fysikk og psyke på Sjøkrigsskolen og på Svalbard, du får opplæring på glattkøyringsbana og av lokale blålysetatar og Røde Kors. Ein stor del av undervisninga går føre seg ute i friluft i kvasse Sunnmørsalpar og på storhavet rett utanfor stovedøra.

I tillegg får du treningsprogram og rettleiing av linjelærar og PT tilpassa fysiske opptakskrav, om du ynskjer det. Eit flott treningssenter er til fri bruk 50 meter frå skulen.

Det er berre å vente på at alarmen går.

 

Linjeinnhald

 • "Operasjon Svalbard»
 • Kompani Sjøkrigsskolen
 • Sikkerhetskurs for sjøfolk
 • Brann, redning, røykdykking
 • Leiartrening
 • Urban førstehjelp
 • Alpin førstehjelp
 • Skredopplæring
 • Klatrekurs (brattkort, «klatreleder inne»)
 • Padlekurs (grunn-, teknikk-, rulle-, aktivitetsleder)
 • Båtførarprøven
 • Badevaktkurs
 • Glattkøyringsbane
 • Skytebane
 • Via Ferrata
 • RIB-køyring
 • Surfing Hoddevika (Stad)
 • Topptur Sunnmørsalpane
 • Strandafjellet Skisenter

Les meir om linja

Laster...
 

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ei minnebrikke.

Alarm.Beredskap er ei ny linje skuleåret 21/22. Vi har difor naturleg nok ikkje bilete frå linja å vise fram. I staden viser vi nokre generelle bilete av det som ventar deg på skulen.

 

Film

Har du nokre sekund?

Alarm.Beredskap er ei ny linje som startar opp skuleåret 2021/22. Det betyr at vi naturleg nok ikkje har ein eigen linjefilm å vise enno. 

I mellomtida kan du sjå ein gong til kva Sunnmøre Folkehøgskule har å by på av tilbod. 

video
 

Studietur

For nokre er Svalbard berre eit område med eit arktisk klima. For andre er det også ein arktisk draum.

Svalbard har noko av det villaste og vakraste Noreg har å by på. Du vil få sikkerhetskurs knytt til våpenbruk og ferdsel i vèrhard natur. Du vil gå isbjørnvakt og får operasjonar og øvingar til fots, med hundeslede og ATV/snøscooter, i tillegg til besøk i isgrotte og nedlagde gruver. Nærare Nordpolen kjem du ikkje.

På denne linja får du også fleire andre kortare turar og opplegg. Det vil vere dagar med praktiske øvingar på Sjøkrigsskolen i Bergen der du får testa fysikk og psyke. Det vil også vere eit fem dagar langt “Sikkerhetskurs for Sjøfolk (IMO60)” med fokus på redning, brann og røykdykking knytt til båt og plattform. Og på toppen av det heile vert det fleire turar i dei kvasse Sunnmørsalpane og på storhavet rett utafor stovedøra. 

video
 

Sosiale medier

Instagram icon Sjekk oss ut på @sunnmorefhs
 

Pris

Kostnadar skuleåret 2022-23
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 79 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 95 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):
Leiartreningkr 20 000,-
Låtskriving.Studiokr 30 000,-
Musikk.Friluftkr 32 000,-
Film.Sunnmørekr 38 000,-
Parkour.Xsportskr 25 000,-
Idrett.Ballkr 32 000,-
Global.Safarikr 60 000,-
Alarm.Beredskapkr 38 000,-
Golf.Idrettkr 40 000,-
Multisportkr 40 000,-
SjøSnøSurfkr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.