GOLF.IDRETT

Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Lærar / Pris

Denne linja har ingen ”hole-in-one”-garanti. I staden kjem vi med ein ”all-in-one”-lovnad. For her speler du ikkje golf heile året.

Utanfor golfsesongen vil ballspel og ski/snowboard dominere, medan aktivitetar som surfing, paragliding og paintball spriter opp kvardagen og klassemiljøet.

Sør-Afrika tilbyr fantastiske golfbaner, golfundervisning for born i townships og det er mogleg for adrenalinkick med strikkhopp eller dykking med kvithai.

På Sunnmøre Golfklubb vil både den etablerte golfar og nybyrjaren få god instruksjon av ein lærar med 4,5 i handicap og klubben sin PGA-pro. Vi spelar på ulike baner på Sunnmøre og Sør-Afrika og reiser på trenings­leir til Spania på vinteren.

På Sunnmøre Golfklubb har du gratis ­spelerett. Den ligg berre eit langt utslag frå skulen.

 

Linjeinnhald

 • Sunnmøre Golfklubb
 • Golf i Cape Town
 • Treningsleir på vinteren
 • «Veien til golf»-kurs
 • PGA-pro frå New Zealand
 • Trackman Simulator (ny)
 • Svinganalyse
 • Turnering
 • Senk handicappet ditt
 • «Golf-extreme»
 • Svingtrening
 • Next level
 • Volleyball
 • Fotball
 • Ski/snowboard/langrenn
 • Treningssenter
 • Surfing
 • Paragliding testdag
 • Stup/svømming
 • Paintball
 • Golf prosjekt - townships
 • Leirdueskyting
 • Vintersport
 • Frisbeegolf
 • ATV/ziplines
 • Fallskjerm - Cape Town

Les meir om linja

Laster...
 

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke. Her ser du noko av det som skjer på linja. Du finn fleire bilete på instragram (@golfidrettsunnmorefhs).

 

Film

Golf.Idrett på 1 – 2 – 4

Har du 1,24 minutt? Då kan du få eit lite innblikk i kva som ventar deg på linja. Du finn òg ulike filmar, bilete og nyhende frå ulike opplegg på linja si facebookside. Den oppdaterast kvar veke.

video
 

Studietur

Nokre gongar er graset grønare på andre sida. Spesielt på vinteren. Difor dreg vi til Sør-Afrika og Spania.

Størsteparten av tida spelar du golf på ulike baner på Sunnmøre. Men i november dreg du på studietur til Sør-Afrika. Då er du innom fleire baner.

I tillegg dreg du på treningsleir til Spania ei veke i februar. På denne linja er det med andre ord mogleg å spele golf året rundt.

Sør-Afrika

Laster...
 

Sosiale medier

Instagram icon Sjekk oss ut på @golfidrettsunnmorefhs
 

Lærar

Lærar
Per Bernt Aske
pba@sufh.no | 91661814
På Vestlandet er alt lov når det gjeld namnekombinasjonar. Per Bernt er idrettslæraren med 4,5 i hcp i golf og 1. divisjonsspel for Hødd. Brannmann Aske har ei kroppsbygning som inviterer motspelar til å bruke leggskinn i fotballøktene, men som også fungerer til salsa på kveldstid.
 

Pris

Kostnadar skuleåret 2022-23
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 79 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 95 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):
Leiartreningkr 20 000,-
Låtskriving.Studiokr 30 000,-
Musikk.Friluftkr 32 000,-
Film.Sunnmørekr 38 000,-
Parkour.Xsportskr 25 000,-
Idrett.Ballkr 32 000,-
Global.Safarikr 60 000,-
Alarm.Beredskapkr 38 000,-
Golf.Idrettkr 40 000,-
Multisportkr 40 000,-
SjøSnøSurfkr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.