BO.AKTIV

Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Lærar / Pris

Det er godt å ha ekstra støtte når du skal prøve noko nytt i kvardagen.

For nokon kan det vere å ta kontakt med andre, å gjere daglege aktivitetar eller å reise. For andre kan det vere å få meir sjølvtillit i ulike situasjonar.

På Bo.Aktiv får du undervisning i trygge omgjevnadar i eit stort felleskap. Du trenar på å bu åleine, er saman med andre ungdomar og får prøve ut eit  mangfald av aktivitetar. Du set deg eigne mål og undervisninga blir tilpassa deg.

Vi trur at du saman med oss vil oppleve meistring og glede, og at du vil oppdage nye sterke sider ved deg sjølv. Saman får vi utrulege ting til å skje!

Her kan du lese ein eigen informasjonsfoldar for Bo.Aktiv-linja

Linjeinnhald

 • Spania
 • Treningsleilighet
 • Bofellesskap
 • Friluftsliv
 • Mat/helse
 • Turplanlegging
 • Veiledningssamtalar
 • Film/foto
 • Nettvett/telefonbruk
 • Scenetrening
 • Personleg økonomi
 • Musikk
 • Drama/stemmebruk
 • Kunst/handverk
 • Personleg hygiene
 • Konfliktløysing
 • Rom-/klevask
 • Bedriftsbesøk
 • Museumsbesøk
 • Skuleutveksling
 • Innsamlingsaksjon

Les meir om linja

Laster...

Slik går du fram i søkjeprosessen på nav.no

Laster...

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke.

Her ser du noko av det som skjer på linja. Du finn fleire på instragram (@boaktivsunnmorefhs) og på linja sine facebooksider.

Film

Bo.Aktiv på 1 – 4 – 6

Har du 1,46 minutt? Då kan du få eit lite innblikk i kva som ventar deg på linja. Du finn òg ulike filmar, bilete og nyhende frå ulike opplegg på linja si facebookside. Den oppdaterast kvar veke.

video

Studietur

Bo.Aktiv reiser som dei andre linjene på utlandstur dei to fyrste vekene i november.

Reisemålet har variert i dei seks åra vi har hatt linja, og vi har vore både til Spania, Sør-Afrika og Gran Canaria. Vi ynskjer å bli betre kjent med klassa og den enkelte elev før vi bestemmer reisemål, slik at vi er sikre på at vi får ein godt tilrettelagt tur som passar for alle som skal vere med.

Å reise på utlandstur saman er veldig bra for klassemiljøet, og vi lærer mykje gjennom å møte ny kultur, ny mat, nytt språk, ny valuta og nye menneske. Når du kjem heim, er du ikkje heilt den same. Du har lært mykje nytt og fått minner for livet.

Sosiale medier

Instagram icon @boaktivsunnmorefhs

Lærar

Verdas beste trio
Bo.Aktiv har ikkje berre ein lærar. Her er alle gode ting tre. Beate, Vegard og Ingfrid sørger for at stemninga er god, at undervisninga er enno bedre og at skuleåret vert så bra som mogleg.

Pris

Kostnadar skuleåret 2024-2025
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 89 000,-

Felleskostnadar (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 105 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):

Linjetillegg for skuleåret 2024-25

Musikk.Friluft kr 32 000,-
Idrett.Ball kr 32 000,-
Global.Safari kr 67 000,-
Alarm.Beredskap kr 40 000,-
Golf.Idrett kr 42 000,-
Multisport kr 42 000,-
SjøSnøSurf kr 42 000,-
Bo.Aktiv * kr 30 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.