BO.AKTIV

Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Lærar / Pris

Det er godt å ha ekstra støtte når du skal prøve noko nytt i kvardagen.

For nokon kan det vere å ta kontakt med andre, å gjere daglege aktivitetar eller å reise. For andre kan det vere å få meir sjølvtillit i ulike situasjonar.

På Bo.Aktiv får du undervisning i trygge omgjevnadar i eit stort felleskap. Du trenar på å bu åleine, er saman med andre ungdomar og får prøve ut eit mangfald av aktivitetar. Du set deg eigne mål og undervisninga blir tilpassa deg.

Vi trur at du saman med oss vil oppleve meistring og glede, og at du vil oppdage nye sterke sider ved deg sjølv.

Saman får vi utrulege ting til å skje!

 

Linjeinnhald

 • Friluftsliv
 • Mat/helse
 • Turplanlegging
 • Veiledningssamtalar
 • Film/foto
 • Nettvett/telefonbruk
 • Scenetrening
 • Personleg økonomi
 • Musikk
 • Drama/stemmebruk
 • Kunst/handverk
 • Personleg hygiene
 • Konfliktløysing
 • Rom-/klevask
 • Bedriftsbesøk
 • Utlandstur
 • Innsamlingsaksjon
 • Museumsbesøk
 • Skuleutveksling

Les meir om linja

Laster...

Slik går du fram i søkjeprosessen på nav.no

Laster...
 

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke.

Her ser du noko av det som skjer på linja. Du finn fleire på instragram (@butreningaktivitetsunnmorefhs) og på linja sine facebooksider.

 

Film

Bo.Aktiv på 1 – 4 – 6

Har du 1,46 minutt? Då kan du få eit lite innblikk i kva som ventar deg på linja. Du finn òg ulike filmar, bilete og nyhende frå ulike opplegg på linja si facebookside. Den oppdaterast kvar veke.

video
 

Studietur

Bo.Aktiv reiser som dei andre linjene på utanlandstur dei to første vekene i november.

Reisemålet har variert i dei seks åra vi har hatt linja, og vi har vore både til Spania, Sør-Afrika og Gran Canaria. Vi ynskjer å bli betre kjent med klassa og den enkelte elev før vi bestemmer reisemål, slik at vi er sikre på at vi får ein godt tilrettelagt tur som passar for alle som skal vere med.

Å reise på utlandstur saman er veldig bra for klassemiljøet, og vi lærer mykje gjennom å møte ny kultur, ny mat, nytt språk, ny valuta og nye menneske.

Når du kjem heim, er du ikkje heilt den same. Du har lært mykje nytt og fått minner for livet.

video
 

Sosiale medier

Instagram icon Sjekk oss ut på @boasunnmorefhs
 

Lærar

Lærar
Verdas beste trio
ig@sufh.no | 70009600 | 95941557
Bo.Aktiv har ikkje berre ein lærar. Her er alle gode ting tre. Beate, Ingfrid og Martin sørger for at stemninga er god, at undervisninga er enno bedre og at skuleåret vert så bra som mogleg.
 

Pris

Kostnadar skuleåret 2020-21
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 77 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 93 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. utanlandsturar):
Leiartrening:kr 12 000,-
Låtskriving.Studio.NewYork:kr 36 000,-
Musikk.Friluft.Sør-Afrika:kr 38 000,-
Film.Sunnmøre.Europakr 38 000,-
Idrett.Ball.Sør-Afrika:kr 32 000,-
Global.Safari:kr 55 000,-
Golf.Idrett.Sør-Afrika:kr 40 000,-
Multisport.Sør-Afrika:kr 40 000,-
SjøSnøSurf.Interrail:kr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.