Fellesturar / Fellesfag / Linjemix / Musikal / Stop Poverty

Felles

Du søkjer deg inn på eit linjefag, og brukar mykje av tida di der. Når året er omme kan det likevel vere opplegga på tvers av linjene som sit sterkast igjen.

Eit folkehøgskuleår er spekka med fellesopplevingar, undervisning og turar på tvers av linjene. Det er då du for alvor kjenner på gleda over å høyre til i eit større fellesskap.

Her vil du oppleve meir enn du trudde var mogleg då du starta skuleåret.

 

Fellesturar

Dei beste fellesopplevingane kjem ofte når vi er på tur saman. Då får vi sjå kvarandre i nye settingar.

Heilt i starten av året oppsøkjer vi fjell og vatn i det aller heilagste av dei mektige Sunnmørsalpane. Seinare på året er det skiveke som skaper go’stemninga. Og heilt på slutten av året flyttar vi heile skulen ut på bondelandet og lagar vår eigen festival på ein opplevingsgard. Innimellom alt dette krydrar vi kvardagane med dagsturar til Flø, Ålesund, Runde og Geiranger.

Bli-kjent-tur

Laster...

Skiveke på Bjorli

Laster...

“Gøy-på-landet”

Laster...
 

Fellesfag

Byggje karakter, ikkje karakterar!

Eit friår er ikkje det same som eit år fri. Vi spør i staden: Er du klar for eit år utan pensum, lekser, prøver og eksamen? Klar for eit år med mykje ny kunnskap og eit år med fridom til å lære? For sjølv om ein folkehøgskule skil seg fra det du er van med frå tidlegare, er det likevel mykje vi har lyst å formidle i løpet av eit skuleår.

I folkehøgskulen har vi nokre fellesfag som vi kallar for danningsfag. Med danning meinar vi forenkla sagt “den kunnskapen du sit igjen med etter at du har gløymt det du har lært”. Det er noko meir enn berre rein faktalærdom. Då pratar vi om ein skule for livet.

«Kropp-sjel-ånd»

Laster...

Laurdagsseminar

Laster...

Internattime

Laster...

Fellesvask

Laster...
 

Linjemix

Sjølv om du er godt nøgd med linjefaget ditt, kan det vere morosamt å oppleve noko anna. Difor har vi valfaga. Og difor har vi linjemix.

Linjemix er tre dagar på vårsemesteret der linjestrukturen opphøyrer og du kan velje aktivitet på tvers av linjene. På den måten kan du anten reise attende i tid, få storslåtte opplevingar i kvasse vestlandsfjell eller oppleve spelegleda i den nye musikkavdelinga.

Siste åra har linjemixtilbodet vore “Garden 1800”, pilegrimstur, toppturar på ski, sjø-aktivitetar, idrett, Oppdrag Hjørundfjorden, musikk og dans.

NB: Tilbodet vil variere noko frå år til år.

 

Musikal

Kvart år skaper elevar og lærarar ved skulen ein musikal. I to veker legg vi all anna undervisning til side, og jobbar kun med den.

I løpet av travle og hektiske dagar kan du utfalde deg, anten du ynskjer å jobbe med drama, dans, band, vokal, kostyme, kulisser eller lyd og lys.

Om du ikkje ynskjer å vere direkte knytt opp mot sjølve musikalarbeidet, kan du anten spre glede i miljøgruppa eller ta del i ei praktisk snikkargruppe som får andre oppgåver desse dagane. Felles for alle, er at det blir skapande dagar på tvers av klasser.

Kvart år ser ca 2500 tilskodarar oppsetninga i kulturhuset Sjøborg. Dei heile avsluttast med ei forestilling for føresette under familiehelga.

I januar 2019 sat elevane opp Annie. Tidlegare år har mellom anna Madegaskar, Happy Feet, Oliver Twist, Ronja Røverdatter, Rockeulven, Grease, Fame, Løvenes Konge, High School Musical og Jungelboken stått på programmet.

Bilder – “Madegaskar” – 2018

Laster...

Bilder – “Happy Feet” – 2017

Laster...

Bilder “Oliver Twist” – 2016

Laster...
 

Stop Poverty

Kvart år samlar vi inn mellom 500.000 og 700.000 kr til vår Stop Poverty-partner Ilula KFUK i Tanzania. Du kan bli med å utrydde fattigdomen!

Samarbeidspartnaren vår, Ilula YWCA (KFUK), er både ein del av  Ilula Orphan Program og Tanzania YWCA (KFUK). Stop Poverty er ein kampanje utvikla av KFUK-KFUM Global der målet er å utrydde ekstrem fattigdom innan år 2030. Utgangspunktet er at Gud har skapt nok ressursar til alle, at fattigdomen er menneskeskapt og at vi menneske difor kan utrydde den.

Vi har fokus på Stop Poverty-kampanjen vår gjennom heile året, og pengane vert samla inn både gjennom større arrangement og oppfinnsame aktivitetar og påfunn av elevane. Her snakkar vi Ilula-i-jula (ala Operasjon Dagsverk), Ilula-kafe, loppemarknad med over 1000 besøkande, massasje, hårklipp osv.

Den største inntektskjelda er likevel «Globalløpet» i april/mai. Då inviterer vi heile Ulsteinvik til å bli med å springe for ei god sak. Med gode sponsorar pr. km vert det fort kroner når unge og gamle spring runde på runde i sentrum, både med kostymer og treningstøy.

video

Ilula Orphan Programme

Laster...

Young Mothers Empowerment Centre

Laster...