Fellesturar / Fellesfag / Linjemix / Musikal / Stop Poverty

Felles

Du søkjer deg inn på eit linjefag, og brukar mykje av tida di der. Når året er omme kan det likevel vere opplegga på tvers av linjene som sit sterkast igjen.

Eit folkehøgskuleår er spekka med fellesopplevingar, undervisning og turar på tvers av linjene. Det er då du for alvor kjenner på gleda over å høyre til i eit større fellesskap.

Her vil du oppleve meir enn du trudde var mogleg då du starta skuleåret.

 

Fellesturar

Nokre av dei beste fellesopplevingane kjem når vi er på tur saman. Då får vi sjå kvarandre i nye settingar.

Heilt i starten av året oppsøkjer vi fjell og vatn i det aller heilagste av dei mektige Sunnmørsalpane. Seinare på året er det skiveke som skaper go’stemninga. Og heilt på slutten av året flyttar vi heile skulen ut på bondelandet og lagar vår eigen festival på ein opplevingsgard. Innimellom alt dette krydrar vi kvardagane med dagsturar til Flø, Ålesund, Runde og Geiranger.

Bli-kjent-tur

Laster...

Skiveke på Bjorli

Laster...

“Gøy-på-landet”

Laster...
 

Fellesfag

Karakter, ikkje karakterar

Er du klar for eit år utan pensum, lekser, prøver og eksamen? Og er du klar for eit år med mykje ny kunnskap? Eit år med fridom til å lære. For sjølv om ein folkehøgskule skil seg fra det du er van med frå tidlegare, er det likevel mykje vi har lyst å formidle i løpet av eit skuleår.

I folkehøgskulen har vi fag som vi kallar for danningsfag. Med danning meinar vi forenkla sagt all den kunnskapen du sit igjen med etter at du har gløymt det du har lært. Det er noko meir enn rein faktalærdom. Då pratar vi ein skule for livet.

«Kropp-sjel-ånd»

Laster...

Laurdagsseminar

Laster...

Internattime

Laster...

Fellesvask

Laster...
 

Linjemix

Sjølv om det er godt nøgd med linjefaget ditt, kan det vere morosamt å oppleve noko anna. Difor har vi valfaga. Og difor har vi linjemix.

Linjemix er dagar på vårsemesteret der linjestrukturen opphøyrer og du kan velje aktivitet på tvers av linjene. På den måten kan du anten reise attende i tid, få storslåtte opplevingar i kvasse vestlandsfjell eller oppleve spelegleda i den nye musikkavdelinga.

Siste åra har linjemixtilbodet vore “Garden 1800”, pilegrimstur, toppturar på ski, sjø-aktivitetar, idrett, Oppdrag Hjørundfjorden, musikk og dans.

NB: Tilbodet vil variere noko frå år til år.

 

Musikal

Kvart år skaper elevar og lærarar ved skulen ein musikal. I to veker legg vi all anna undervisning til side, og jobbar kun med den.

I løpet av travle og hektiske dagar kan du utfalde deg, anten du ynskjer å jobbe med drama, dans, band, vokal, kostyme, kulisser eller lyd og lys.

Om du ikkje ynskjer å vere direkte knytt opp mot sjølve musikalarbeidet, kan du anten spre glede i miljøgruppa eller ta del i ei praktisk snikkargruppe som får andre oppgåver desse dagane. Felles for alle, er at det blir skapande dagar på tvers av klasser.

Kvart år ser over 2000 personar oppsetninga i kulturhuset Sjøborg. Dei heile avsluttast med ei forestilling for føresette under familiehelga.

I januar 2018 set elevane opp Madagaskar. Tidlegare år har mellom anna Happy Feet, Oliver Twist, Ronja Røverdatter, Rockeulven, Grease, Annie, Fame, Løvenes Konge, High School Musical og Jungelboken stått på programmet.

Bilder – “Happy Feet” – 2017

Laster...
 

Stop Poverty

Kvart år samlar vi inn pengar til vår Stop Poverty-partner Ilula KFUK i Tanzania. Skuleåret 2018-2019 har elevane som mål å samle inn 700.000 kroner.

Midlane vi samlar inn går til tre ulike satsingar retta mot ungdom. Samarbeidspartnaren vår Ilula YWCA (KFUK) er både ein del av  Ilula Orphan Program og Tanzania YWCA (KFUK). Stop Poverty er ein kampanje utvikla av KFUK-KFUM Global der målet er å utrydde ekstrem fattigdom innan år 2030. Utgangspunktet er at Gud har skapt nok ressursar til alle, at fattigdomen er menneskeskapt og at vi menneske difor kan utrydde den.

Vi har fokus på Stop Poverty-kampanjen vår gjennom heile året, og pengane vert samla inn både gjennom større arrangement og oppfinnsame aktivitetar og påfunn av elevane. Her snakkar vi Ilula-i-jula (ala Operasjon Dagsverk), Ilula-kafe, loppemarknad med over 1000 besøkande, massasje, hårklipp osv.

Den største inntektskjelda er likevel «Globalløpet» i april/mai. Då inviterer vi heile Ulsteinvik til å bli med å springe for ei god sak. Med gode sponsorar pr. km vert det fort kroner når unge og gamle spring runde på runde i sentrum, både med kostymer og treningstøy.

 

ILULA YWCA / ILULA ORPHAN PROGRAMME

Sunnmøre Folkehøgskule har gjennom mange år hatt kontakt med Ilula Orphan Programme i Tanzania, 360 km vestover frå Dar Es Salaam i retning Zambia. Sunnmøre Folkehøgskule samarbeider med heile denne organisasjonen, men mest den delen som kallast Ilula YWCA (KFUK). Sidan 2012 har denne kontakta vore formalisert gjennom ein samarbeidsavtale. KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM sin bistandsorganisasjon, spelar ei viktig rolle i samarbeidet, både formelt, fagleg og økonomisk.

Vi har saman prioritert 3 ulike fokusområde i samarbeidsavtalen med Ilula KFUK. Alle programma er knytt opp til SUFH House, eit hus som Sunnmøre Folkehøgskule har finansiert:

  1. Young Mothers Empowerment Centre
  2. Ilula YWCA Youth Empowerment Centre
  3. Ilula YWCA Scouts (KFUK-speiding for både jenter og gutar)

I tillegg vert det jobba med konkrete planar og finansiering av ein fullskala folkehøgskule i Ilula.

 

“FLAGGSKIPET” YOUNG MOTHERS EMPOWERMENT CENTRE

Å bli gravid utan å vere gift, er veldig stigmatiserande i Tanzania. Er du under utdanning, må du oftast slutte på skulen. Ofte vil både din eigen familie og lokalsamfunnet støte deg ut, og du vert i stor grad ståande heilt åleine, og på bar bakke. Som KFUK vil vi gjerne bidra til at dei unge mødrene både vert sett, verdsett og støtta. Der er no tre generasjonar med unge mødre som er knytt til dette programmet. I utgangspunktet er det ca. 20 mødre med barn som er med kvart år. Det er både kristne og muslimar i programmet. Nokre av kvinnene har aldri tidlegare fått utdanning, og kan difor verken lese eller skrive.

Dei lærer fylgjande:

  • ViCoBa (Village Community Bank), som er ei mikrofinansgruppe
  • Strikking
  • Sying/søm
  • Ernæring og reproduktiv helse
  • Barnepsykologi og korleis ta vare på og oppsede barnet sitt
  • Psykologi, og å bygge sjølvtillit og sjølvbilde
  • Entreprenørskap

Dei møtast tre dagar i veka. Gjennom alt dette får dei eit godt grunnlag for å møte og handtere dei utfordringane som følgjer det å vere ei ung og ugift mor. Dei får også hjelp til å skape seg eit godt livsgrunnlag og livssituasjon.

Les meir om:
IOP Norge
Young Mothers Empowerment Center.

video