Felles

Fellesturar / Fellesfag / Linjemix / Musikal / Stop Poverty / Timeplan / Arrangement

Du søkjer deg inn på eit linjefag. Når året er omme kan det likevel vere opplegga på tvers av linjene som sit sterkast igjen.

Eit folkehøgskuleår er spekka med fellesopplevingar, undervisning og turar på tvers av linjene. Det er då du for alvor kjenner på gleda over å høyre til i eit større fellesskap.

Her vil du oppleve meir enn du trudde var mogleg då du starta skuleåret.

 

Fellesturar

Dei beste fellesopplevingane kjem ofte når vi er på tur saman. Då får vi sjå kvarandre i nye settingar.

Heilt i starten av året oppsøkjer du fjell og vatn i det aller heilagste av dei mektige Sunnmørsalpane. Seinare på året er det skiveke som skaper go’stemninga. Og heilt på slutten av året flyttar heile skulen ut på bondelandet. Der lagar vi vår eigen festival på ein opplevingsgard. Innimellom alt dette krydrar vi kvardagane med dagsturar til Flø, Ålesund, Runde og Geiranger. Til saman vert det 15 dagar med turar der heile skulen er samla.

Bli-kjent-tur

Laster...

Skiveke på Bjorli

Laster...

“Gøy-på-landet”

Laster...
 

Fellesfag

Byggje karakter, ikkje karakterar!

Eit friår er ikkje det same som eit år fri. Vi spør i staden: Er du klar for eit år utan pensum, lekser, prøver og eksamen? Klar for eit år med mykje ny kunnskap og eit år med fridom til å lære? For sjølv om ein folkehøgskule skil seg fra det du er van med frå tidlegare, er det likevel mykje å formidle.

I folkehøgskulen har vi nokre fellesfag som vi kallar for danningsfag. Med danning meinar vi forenkla sagt “den kunnskapen du sit igjen med etter at du har gløymt det du har lært”. Tygg litt på den! Det er noko meir enn faktalærdom. Då pratar vi om ein skule for livet.

«Kropp-sjel-ånd»

Laster...

Laurdagsseminar

Laster...

Internattime

Laster...

Fellesvask

Laster...
 

Linjemix

Sjølv om du er godt nøgd med linjefaget ditt, kan det vere morosamt å oppleve noko anna. Difor har vi valfaga. Og difor har vi linjemix.

Linjemix er tre dagar på vårsemesteret der linjestrukturen opphøyrer og du kan velje aktivitet på tvers av linjene. På den måten kan du anten reise attende i tid, få storslåtte opplevingar i kvasse vestlandsfjell eller oppleve spelegleda i den nye musikkavdelinga.

Siste åra har linjemixtilbodet vore “Garden 1800”, pilegrimstur, toppturar på ski, sjø-aktivitetar, idrett, Oppdrag Hjørundfjorden, musikk og dans.

NB: Tilbodet vil variere noko frå år til år.

 

Musikal

Kvart år skaper elevar og lærarar ved skulen ein musikal. I to veker legg vi all anna undervisning til side, og jobbar kun med den.

I løpet av travle og hektiske dagar kan du utfalde deg, anten du ynskjer å jobbe med drama, dans, band, vokal, kostyme, kulisser eller lyd og lys.

Om du ikkje ynskjer å vere direkte knytt opp mot sjølve musikalarbeidet, kan du anten spre glede i miljøgruppa eller ta del i ei praktisk snikkargruppe som får andre oppgåver desse dagane. Felles for alle, er at det blir skapande dagar på tvers av klasser.

Kvart år ser ca 2500 tilskodarar oppsetninga i kulturhuset Sjøborg. Dei heile avsluttast med ei forestilling for føresette under familiehelga.

I januar 2020 sat elevane opp “High School Musical”. Tidlegare år har mellom anna Annie, Madegaskar, Happy Feet, Oliver Twist, Ronja Røverdatter, Rockeulven, Grease, Fame, Løvenes Konge og Jungelboken stått på programmet.

Bilder “Annie” – 2019

Laster...

Bilder “Madagaskar” – 2018

Laster...

Bilder “Happy Feet” – 2017

Laster...

Bilder “Oliver Twist” – 2016

Laster...
 

Stop Poverty

Kvart år samlar vi inn mellom 500.000 og 700.000 kr til vår Stop Poverty-partner Ilula KFUK i Tanzania. Du kan bli med å utrydde fattigdomen!

Samarbeidspartnaren vår, Ilula YWCA (KFUK), er både ein del av  Ilula Orphan Program og Tanzania YWCA (KFUK). Stop Poverty er ein kampanje utvikla av KFUK-KFUM Global der målet er å utrydde ekstrem fattigdom innan år 2030. Utgangspunktet er at Gud har skapt nok ressursar til alle, at fattigdomen er menneskeskapt og at vi menneske difor kan utrydde den.

Vi har fokus på Stop Poverty-kampanjen vår gjennom heile året, og pengane vert samla inn både gjennom større arrangement og oppfinnsame aktivitetar og påfunn av elevane. Her snakkar vi Ilula-i-jula (ala Operasjon Dagsverk), Ilula-kafe, loppemarknad med over 1000 besøkande, massasje, hårklipp osv.

Den største inntektskjelda er likevel «Globalløpet» i april/mai. Då inviterer vi heile Ulsteinvik til å bli med å springe for ei god sak. Med gode sponsorar pr. km vert det fort kroner når unge og gamle spring runde på runde i sentrum, både med kostymer og treningstøy.

video

Ilula Orphan Programme

Laster...

Young Mothers Empowerment Centre

Laster...
 

Timeplan

Eit år på folkehøgskule skil seg frå det du har gjort av skulegang tidlegare.

Faga er færre og fridomen er større. Det gjer året ulikt frå veke til veke. Nokre veker er vi på studieturar. Andre perioder har vi musikalprosjekt eller skiveke. Eller vi flyttar heile skulen ut på landet og lager festival på ein opplevingsgard. Ulikskapane til trass; under finn du eit døme på det næraste vi kjem ei gjennomsnittsveke.

Døme på ein timeplan

Laster...
 

Arrangement

Eit folkehøgskuleår inneheld ei rekke arrangement. Nokre av dei er knytt opp mot skulekvardagen din. 

Det kan mellom anna vere elevtreff, loppemarknad og familiehelg. I tillegg kjem arrangement som kan variere frå år til år, til dømes konsertar, forestillingar, turneringar og opne seminar for bygda. Her kan du lese meir om dei faste arrangementa som går igjen kvart skuleår.

Opningsfest i august

Laster...

Elevtreff

Laster...

Loppemarknad i november

Laster...

Familiehelg i januar

Laster...

Avslutningsfest i mai

Laster...

Korleis kome seg til skulen

Laster...