GLOBAL.SAFARI

Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Lærar / Pris

Opplev verda. Reis med hjartet! Global.Safari betyr «den altomfattande reisa».

I Tanzania møter du mennesker som slåss mot ekstrem fattigdom. Samtidig får du med deg solnedgang over løver og giraffar på safari, og på Zanzibar snorklar du i turkisfarga hav.

I Sør-Afrika går du i fotspora til Nelson Mandela, frå Pietermaritzburg der han vart arrestert, til fengselscella på Robben Island. Og i Israel og Palestina møter du folk på begge sider av konflikta som arbeider for rettferd og fred.

Heime i Noreg får du det beste av folkehøgskulelivet og det beste av naturen på Sunnmøre. Det vert eit år der du er mykje på tur. Likevel er kanskje den viktigaste reisa inni deg sjølv.

Status elevopptak per 14. februar
Fyrsteopptaket er no ferdig og antalet elevar på skulen er rekordhøgt. På linja Global.Safari er det diverre berre nokre få ledige plassar til gutar, medan jenter per i dag må stå på venteliste.

 

Linjeinnhald

 • Tanzania/Zanzibar
 • Safari Mikumi
 • Sør-Afrika
 • Cape Town & Durban
 • Robben Island
 • Israel & Palestina
 • Jerusalem & Betlehem
 • Bading i Dødehavet
 • Møte med barn og unge
 • Møte med Masai og Beduin
 • Vertsfamilie
 • Landsbyliv & byliv
 • Idrettsaktivitet
 • YWCA & YMCA
 • Guida turar
 • Globale spørsmål
 • Globalt medborgarskap
 • Reiseførebuingar
 • Refleksjon & diskusjon
 • Langsomt friluftsliv
 • Song, musikk & dans
 • Fredsarbeid
 • Ekstremsport i Sør-Afrika (individuell betaling)

Les meir om linja

Laster...
 

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke.
Her ser du noko av kva som skjer på linja. Du finn fleire bilete på instragram (@globalsafarisunnmorefhs) og på linja sine facebooksider

 

Film

Global.Safari i kortversjon.

Den filmen som fortel ”alt” om Global Safari på 90 sekund, finst enno ikkje. Om du er interessert i linja, har vi filmar som er 2-50 minutt.

Instagram’en og Facebooksida vår gir 30-sekundsglimt, mest for å underhalde!

video
 

Studietur

Alle gode ting er tre.

Studietur = Danningsreise + den heilheitlege reisa +  reisa inn i deg sjøl. Det er møter med andre kulturar og møte med deg sjølv. Ord kan vel ikkje heilt beskrive det. Bli med så får du sjå.

Midtausten

Laster...

Tanzania/Zanzibar

Laster...

Sør-Afrika

Laster...

Sunnmøre

Laster...
 

Sosiale medier

Instagram icon Sjekk oss ut på @globalsafarisunnmorefhs
 

Lærar

Lærar
Øyvin Sønnesyn
os@sufh.no | 70009600 | 90516475
Sønnesyn er son til ein av skulen sine tidlegare rektorar. Fekk difor tidleg smaken på folkehøgskule. Han har jobba mange år som musikklærar, men har no bytta ut dur og moll med tur og toll. Øyvin er i norgestoppen i allsang og i verdstoppen i small talk.
 

Pris

Kostnadar skuleåret 2020-21
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 77 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 93 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. utanlandsturar):
Leiartrening:kr 12 000,-
Låtskriving.Studio.NewYork:kr 36 000,-
Musikk.Friluft.Sør-Afrika:kr 38 000,-
Film.Sunnmøre.Europakr 38 000,-
Idrett.Ball.Sør-Afrika:kr 32 000,-
Global.Safari:kr 55 000,-
Golf.Idrett.Sør-Afrika:kr 40 000,-
Multisport.Sør-Afrika:kr 40 000,-
SjøSnøSurf.Interrail:kr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.