Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Lærar / Pris

GLOBAL.SAFARI

Opplev verda. Reis med hjartet! Global.Safari betyr «den altomfattande reisa».

I Tanzania møter du mennesker som slåss mot ekstrem fattigdom. Samtidig får du med deg solnedgang over løver og giraffar på safari, og på Zanzibar snorklar du i turkisfarga hav.

I Sør-Afrika går du i fotspora til Nelson Mandela, frå Pietermaritzburg der han vart arrestert, til fengselscella på Robben Island. Og i Israel og Palestina møter du folk på begge sider av konflikta som arbeider for rettferd og fred.

Heime i Noreg får du det beste av folkehøgskulelivet og det beste av naturen på Sunnmøre. Det vert eit år der du er mykje på tur. Likevel er kanskje den viktigaste reisa inni deg sjølv.

 

Linjeinnhald

 • Tanzania/Zanzibar
 • Safari Mikumi
 • Sør-Afrika
 • Cape Town & Durban
 • Robben Island
 • Israel & Palestina
 • Jerusalem & Betlehem
 • Bading i Dødehavet
 • Møte med barn og unge
 • Møte med Masai og Beduin
 • Vertsfamilie
 • Landsbyliv & byliv
 • Idrettsaktivitet
 • YWCA & YMCA
 • Guida turar
 • Globale spørsmål
 • Globalt medborgarskap
 • Reiseførebuingar
 • Refleksjon & diskusjon
 • Langsomt friluftsliv
 • Song, musikk & dans
 • Fredsarbeid
 • Ekstremsport i Sør-Afrika (individuell betaling)

Global Safari reiser til Midtøsten og Sør- og Øst-Afrika, nærare bestemt Palestina, Israel, Sør-Afrika og Tanzania.

Linja er på utlandsreise vel sju veker i løpet av året. Vi har eit godt samarbeid med KFUK og KFUM i desse landa, noko som sikrar oss å kome tett på menneska og kulturen.

Tida linja ikkje er på reise i utlandet, vert delt mellom for-og etterarbeid i samband med utlandsturane, og Safari Sunnmøre, med ulike dagsopplegg, dagsturar og overnattingsturar i området.

Global Safari er for deg som likar å reise og møte nye menneske og kulturar, men på ein annan måte enn du kan som turist/backpacker. Målet er å verkeleg vere der vi er til ei kvar tid, å sjå bakom det vi ser, og gjere erfaringane om til læring.

Det å reise i tid og rom, gjer også noko med oss – inni oss. Sjansen for å møte seg sjølv er stor! Du vil oppleve å bli betre kjent med deg sjølv, finne ut meir kven du er, kva du tåler, og kanskje kva du vil med livet ditt.

Både før, under og etter dei tre studiereisene våre vil vi bruke tid på å tileigne oss kunnskap og ta i bruk verktøy til å reflektere over og forstå mest mogleg både av det vi ser og opplever i dei landa vi besøkjer. Vi vil også ha fokus på det globale bakteppet. Om vi skal setje eit namn på dette, måtte det bli ”globalt medborgarskap”.

Vi vil også bruke tid på å formidle det vi har opplevd og lært til alle som vil høyre!

 
gallery

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke.
Her ser du noko av kva som skjer på linja. Du finn fleire bilete på instragram (@globalsafarisunnmorefhs) og på linja sine facebooksider

 
video

Film

Global.Safari i kortversjon.

Den filmen som fortel ”alt” om Global Safari på 90 sekund, finst enno ikkje. Om du er interessert i linja, har vi filmar som er 2-50 minutt.

Instagram’en og Facebooksida vår gir 30-sekundsglimt, mest for å underhalde!

video
 
tour

Studietur

Alle gode ting er tre.

Studietur = Danningsreise + den heilheitlege reisa +  reisa inn i deg sjøl. Det er møter med andre kulturar og møte med deg sjølv. Ord kan vel ikkje heilt beskrive det. Bli med så får du sjå.

Midtausten

Laster...

Tanzania/Zanzibar

Laster...

Sør-Afrika

Laster...

Sunnmøre

Laster...
 
Sosiale medier

Sosiale medier

@globalsafarisunnmorefhs
Siste dag på Zanzibar og Global Safari Tanzania - men den globale reisa held fram i kvar av oss. Øivind Mehl Landmark utfordra kvar enkelt til å reflektera over møtet med seg sjølv, møtet med dei andre på tur, møtet med menneska vi/kvar enkelt møtte, og seg sjølv i møte med dei globale spørsmåla. Og slik kan erfaring bli til læring. Tusen takk til Ingeborg, Øivind, Anna, Maria, Knut Johan, Keenan, Enicka og alle andre som har bidratt og delt ansvaret! Bra jobba! Og takk til elevane for ein flott tur! #sunnmorefhs #globalsafari1920 #globalsafaritanzania #fhsliv
Sjå fleire bilete
instagram
 
LÆRAR

Lærar

Lærar
Lærar:
Øyvin Sønnesyn
Sønnesyn er son til ein av skulen sine tidlegare rektorar. Fekk difor tidleg smaken på folkehøgskule. Han har jobba mange år som musikklærar, men har no bytta ut dur og moll med tur og toll. Øyvin er i norgestoppen i allsang og i verdstoppen i small talk.
os@sufh.no | 70009600 | 90516475
 
prices

Pris

Kostnadar skuleåret 2020-21
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 77 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 93 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. utanlandsturar):
Leiartrening:kr 12 000,-
Låtskriving.Studio.NewYork:kr 36 000,-
Musikk.Friluft.Sør-Afrika:kr 38 000,-
Film.Sunnmøre.Europakr 38 000,-
Idrett.Ball.Sør-Afrika:kr 32 000,-
Global.Safari:kr 55 000,-
Golf.Idrett.Sør-Afrika:kr 40 000,-
Multisport.Sør-Afrika:kr 40 000,-
SjøSnøSurf.Interrail:kr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.