GLOBAL.SAFARI

Linjeinnhald / Film / Bilde / Studietur / Sosiale medier / Lærar / Pris

Opplev verda. Reis med hjarte!

I Tanzania møter du menneske som slåss mot ekstrem fattigdom. Som ein kontrast til det får du også med deg turkisfarga hav, og på safari får du solnedgang over løver og giraffar.

I Sør-Afrika går du i fotspora til Nelson Mandela, frå Soweto der han budde, til Pietermaritzburg der han vart arrestert, og vidare til Robben Island der han sat fengsla.

I Israel og Palestina møter du folk på begge sider av konflikta som arbeider for rettferd og fred, du er på hike med beduinar og vil kanskje sove ute under open himmel i ørkenen.

Heime i Norge får du det beste av folkehøgskulelivet, og det beste av naturen på Sunnmøre. Det vert eit år der du er mykje på tur. Likevel er kanskje den viktigaste reisa inni deg sjølv.

Linjeinnhald

 • Israel & Palestina
 • Tanzania
 • Sør-Afrika
 • Safari.Sunnmøre
 • Safari Mikumi National Park
 • Cape Town, Soweto, Durban & Pietermaritzburg
 • Robben Island
 • Jerusalem, Hebron & Bethlehem
 • Vertsfamilie
 • Møte med Masai og Beduin
 • Guida turar
 • YWCA & YMCA
 • Globalt medborgarskap
 • Aktuelle globale spørsmål
 • Refleksjon & diskusjon
 • Reiseførebuingar
 • Song, musikk & dans
 • Friluftsliv & aktivitetar
 • Ekstremsport i Sør-Afrika (individuell betaling)

Les meir om linja

Laster...

Film

Global.Safari i kortversjon.

Der er ikkje mogleg å lage ein film på tre-fire minutt som fortel alt du vil vite om linja. For det er slik at du må oppleve det for å forstå det –  du må vere her for å få det. Her er nokre glimt av kva du kan oppleve. Om du er interessert i linja, har vi filmar som er 2-50 minutt på YouTubekanalen vår. Sjekk også linja si Instagram og Facebook!

video

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke.
Her ser du noko av kva som skjer på linja. Du finn fleire bilete på instagram (@globalsafarisunnmorefhs) og på linja sine facebooksider.

Studietur

Alle gode ting er tre.

Studietur = Danningsreise + den heilheitlege reisa +  reisa inn i deg sjøl. Det er møter med andre kulturar og møte med deg sjølv. Ord kan vel ikkje heilt beskrive det. Bli med så får du sjå.

Midtausten

Laster...

Tanzania

Laster...

Sør-Afrika

Laster...

Sunnmøre

Laster...

Sosiale medier

Instagram icon @globalsafarisunnmorefhs

Lærar

Øyvin Sønnesyn
Sønnesyn er son til ein av skulen sine tidlegare rektorar. Fekk difor tidleg smaken på folkehøgskule. Han har jobba mange år som musikklærar, men har no bytta ut dur og moll med tur og toll. Øyvin er i norgestoppen i allsang og i verdstoppen i small talk.

Pris

Kostnadar skuleåret 2024-2025
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 89 000,-

Felleskostnadar (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 105 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):

Linjetillegg for skuleåret 2024-25

Musikk.Friluft kr 32 000,-
Idrett.Ball kr 32 000,-
Global.Safari kr 67 000,-
Alarm.Beredskap kr 40 000,-
Golf.Idrett kr 42 000,-
Multisport kr 42 000,-
SjøSnøSurf kr 42 000,-
Bo.Aktiv * kr 30 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.