Filmar / Bilde / Magasin / Noregs finaste? / Verdiar / Historie / Pris

Om oss

Sunnmøre Folkehøgskule er eit tidlegare SAS-hotell. Hav, fjordar, strender og Sunnmørsalpar er våre næraste naboar.

Det er difor klatrarar, musikarar, dykkarar, skifolk, kunstnarar og friluftsfolk kjem reisande hit frå fjern og nær.

Under kan du sjå bilder, filmar og magasinet vårt. I tillegg kan du lese meir om korleis vi har det, kva vi står og kva som har forma oss til den skulen vi er i dag.

 
video_overview

Filmar

 
gallery_overview

Bilde

 
attachment

Magasin

 

Noregs finaste?

A room with a view! A room with you!

Sunnmøre Folkehøgskule er ikkje ein vanleg skule. I år er det 10 år sida vi overtok lokala til Ulstein Hotell som var eit tidligare kurs- og konferansehotell.

Standarden på skulen er nyleg kåra til best i landet (EPSI-undersøkinga, 2015).

Vi har eit flott amfi, auditorium, salar og konferanserom. I tillegg finn du formingsrom, eit nytt kapell og ei ny musikkavdeling med eige studio.

I internatfløya bur du på store enkelt- eller dobbeltrom med eige bad og dusj og med ei fantastisk utsikt over havet. Heile skulen er under eitt tak, noko som gjer at at du alltid har medelevar i nærleiken.

På internatet er det godt isolerte rom med nøkkelkort, trådlaust nettverk, tv-rom og servicestasjonar med vaskemaskiner og tørketromlar. I kjellaren er det ei elevstove med mellom anna scene, biljard og bordtennis. Her er det også eit elevkjøken med komfyr og oppvaskmaskin til fri disposisjon.

På tunet ligg skulen sin gymsal og eit treningssenter med fri tilgong til spinningssal, styrkerom, crossfit, squashbanar og dansesal.

video
 

Verdiar

Sunnmøre Folkehøgskule er eigd av Norges KFUK-KFUM.

Det er ein kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjempar for unge menneske sin rett til å leve og utvikle seg som heile menneske, og som byggjer opne og trygge fellesskap der unge menneske tek del og har innverknad.

KFUK-KFUM har over 18.000 medlemmar over heile landet og er ein del av verdas største kvinnenettverk YWCA og verdas største ungdomsbevegelse YMCA.
KFUK-KFUMs slagord er «Ver deg sjølv. Stå opp for andre.»

Å vere seg sjølv tyder at ein kan delta utan å måtte gjere seg til eller føle press på å prestere. Å stå opp for andre vil seie å gjere godt og kjempe for rettferd, der vi bur og i verda.

KFUK-KFUM eig også Valdres Folkehøgskole, Rønningen Folkehøgskole og Folkehøgskolen Nord-Norge.

Gjennom folkehøgskulearbeidet skaper KFUK-KFUM trygge fellesskap som bidreg til at unge menneske kan utfalde seg og utvikle seg som menneske. Våre verdiar er å vere

  • Open
  • Modig
  • Trygg
  • Utviklande
  • Rettferdig.

KFUK-KFUM sitt formål er å utvikle og ta ansvar for heile mennesket med ånd, sjel og kropp.

Vi vil hjelpe menneske å leve og vekse i tru på Jesus Kristus og mellommenneskeleg forståing, samt utfordre til engasjement og handling i kyrkje og samfunn, lokalt og globalt.

Logoen seier noko om kven vi er…

Laster...
 

Historie

«Skulen er ein heim, og denne heimen er ein skule. Elevar, lærarlyd og tenarar er ein huslyd, der kvar og ein har ansvar for samlivet i heimen.»

Slik lyder det fyrste punktet i ordensreglane for Sunnmøre Ungdomsskule som ble starta i 1908. På bildet over kan du sjå nokre av elevane og dei tilsette som starta opp det aller fyrste skuleåret.

Under kan du sjå bilder frå tidlegare tider og du kan lese ein artikkel som skildrar utviklinga frå tronge kår til dagens liv i flotte fasilitetar.

Sunnmøre Folkehøgskule – ei god historie.

Laster...
 
prices

Pris

Kostnadar skuleåret 2017-2018
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar: kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji): kr 70 500,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, opplegg og fellesturar): kr 13 000,-

Enkeltrom: kr 9 000,- (vi har begrensa antal rom).

Til saman: kr 86 000,- (dobbeltrom).

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. utanlandsturar):
Film.Friluftsliv:kr 38 000,-
Dans.Cuba:kr 36 000,-
Musikk.Friluftsliv.Cuba:kr 38 000,-
Idrett.Ball.Sør-Afrika:kr 32 000,-
Global.Safari:kr 55 000,-
Golf.Idrett.Sør-Afrika:kr 40 000,-
Multisport.Sør-Afrika:kr 40 000,-
SjøSnøSurf.Hawaii:kr 42 000,-
Leiartrening:kr 12 000,-
Butrening.Aktivitet
(Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.)
kr 25 000,-