Om oss

Brosjyre / Sjekk inn / Filmar / Bilde / Verdiar / Historie / Pris / Personvern

Ein av Noregs finaste folkehøgskular er eit tidlegare SAS-hotell. Hav, fjordar, strender og Sunnmørsalpar er våre næraste naboar.

Det er difor klatrarar, musikarar, filmskaparar, surfarar, skikøyrarar, kunstnarar og friluftsfolk kjem reisande hit frå fjern og nær. Dei vil oppleve noko vilt, vakkert og ekte.

Under kan du sjå bilder, filmar og magasinet vårt. I tillegg kan du lese meir om korleis vi har det, kva vi står og kva som har forma oss til den skulen vi er i dag.

Sjekk inn

«Denne skulen er ein heim, og denne heimen er ein skule»

På eit tidlegare hotell bur du på store rom med eige bad med dusj, og med ei fantastisk utsikt over hav og fjell. 

Ein av dei største fordelane med skulen er at alt er under same tak. Det betyr at du kan gå frå rommet ditt til matsalen, elevstover og klasseromma utan å ta på ytterkle. Det er ikkje berre praktisk, det gjer det også mykje meir sosialt og lettare å byggje eit godt skulemiljø.

På tunet ligg skulen sin gymsal og eit stort treningssenter med styrkerom, crossfit og squashbanar. Som medlem i KFUK-KFUM (150 kr per skuleår) har du fri tilgong til treningssenteret og Ulstein Arena med eit nytt badeland og ein ny klatrehall.

Sjekk ut!

 • Frisbeegolfbane
 • Kaffebar med baristamaskin
 • TV-rom med Premier League-abonnement
 • Musikkavdeling med utstyr til fri bruk
 • Lydstudio med Logic
 • Redigeringsrom for musikk/film med Mac’ar
 • Bandscene
 • Formingsrom
 • Kapell med utsikt over himmel og hav
 • Elevstover
 • Bordtennis/biljard
 • Vaskemaskiner/tørketromlar i kvar etasje
 • Fleire elevkjøkken
 • Trådløst nettverk på kvart rom
video

Filmar

Verdiar

«Vær deg sjølv. Stå opp for andre!».

Vi skal vere ein stad der komfortsona di vert utfordra, men der du likevel kjenner deg trygg på at du er på rett plass. Difor er det viktig at verdiar som ærlegdom, respekt og kjærleik pregar både undervisning, fritid og internatliv.

Vi er ein rusfri skule og byggjer på eit kristent og humanistisk verdigrunnlag. Slagordet til eigarane våre, KFUK-KFUM, er «Ver deg sjølv, stå opp for andre». Vi håper du opplever det som meir enn berre fine ord.

KFUK-KFUM

Laster...

Historie

«Elevar, lærarlyd og tenarar er ein huslyd, der kvar og ein har ansvar for samlivet i heimen.»

Slik lyder det fyrste punktet i ordensreglane for Sunnmøre Ungdomsskule som ble starta i 1908. På bildene kan du sjå nokre av elevane og dei tilsette som starta opp det aller fyrste skuleåret. Du kan også lese ein artikkel som skildrar utviklinga frå tronge kår til dagens folkehøgskuleliv i flotte fasilitetar.

Sunnmøre Folkehøgskule – ei god historie.

Laster...

Pris

Kostnadar skuleåret 2024-2025
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 89 000,-

Felleskostnadar (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 105 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):

Linjetillegg for skuleåret 2024-25

Musikk.Friluft kr 32 000,-
Idrett.Ball kr 32 000,-
Global.Safari kr 67 000,-
Alarm.Beredskap kr 40 000,-
Golf.Idrett kr 42 000,-
Multisport kr 42 000,-
SjøSnøSurf kr 42 000,-
Bo.Aktiv * kr 30 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.

Personvern

Vi er forplikta til å behandle personopplysningar frå våre søkjarar og brukarar på ein forsvarleg måte. Vi er opptekne av at du forstår korleis vi handterer data om deg, og i denne personvernerklæringa forklarer vi kva type data vi samlar inn, korleis vi gjer det og kva vi brukar dei til. På denne sida kan du lese meir om korleis vi handterer personopplysningar. 

Folkehøgskulane er underlagt norsk lov, og vi fylgjer til ei kvar tid gjeldande reglar for personopplysningar, og behandling av desse. Behandlingsgrunnlaget er samtykke frå den enkelte brukar, med mindre noko anna er spesifisert. 

Opplysningar som vert samla inn, vert lagra på Folkehogskole.no, Sharepoint og WisWebNavi på eksterne servere som driftast av leverandørane. Utover dette er det berre skulen som har tilgang til opplysningane. 

Du finn meir informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet. 

Nettstatistikk

Laster...

Behandling av informasjon i søknaden

Laster...

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Laster...

Personvernerklæring

Laster...