Om oss

Bu som på hotell / Filmar / Bilde / Brosjyre / Verdiar / Historie / Pris / Personvern / Korona

Ein av Noregs finaste folkehøgskular er eit tidlegare SAS-hotell. Hav, fjordar, strender og Sunnmørsalpar er våre næraste naboar.

Det er difor klatrarar, musikarar, filmskaparar, surfarar, skikøyrarar, kunstnarar og friluftsfolk kjem reisande hit frå fjern og nær. Dei vil oppleve noko vilt, vakkert og ekte.

Under kan du sjå bilder, filmar og magasinet vårt. I tillegg kan du lese meir om korleis vi har det, kva vi står og kva som har forma oss til den skulen vi er i dag.

 

Bu som på hotell

Denne skulen er ein heim. Denne heimen er ein skule.

Sunnmøre Folkehøgskule er ikkje ein heilt vanleg skule. For drøyt ti år sidan overtok vi lokala til Ulstein Hotell som har vore eit tidligare kurs- og konferansehotell.

Standarden på skulen er nyleg kåra til best i landet (EPSI-undersøkinga, 2018) og dei siste tre åra er nærare 50 elevrom pussa opp.

Vi har eit flott amfi, auditorium, salar og konferanserom. I tillegg finn du formingsrom, eit nytt kapell og ei ny musikkavdeling med eige studio.

I internatfløya bur du på store enkelt- eller dobbeltrom med eige bad og dusj og med ei fantastisk utsikt over havet. Heile skulen er under eitt tak, noko som gjer at at du alltid har medelevar i nærleiken.

På internatet er det trådlaust nettverk, tv-rom og servicestasjonar med vaskemaskiner og tørketromlar. I kjellaren er det ei elevstove med mellom anna scene, biljard og bordtennis. Her er det også eit elevkjøken med komfyr og oppvaskmaskin til fri disposisjon.

På tunet ligg skulen sin gymsal og eit treningssenter med fri tilgong til spinningssal, styrkerom, crossfit, squashbanar og dansesal. I tillegg har du fri tilgong til Ulstein Arena med badeland og klatrehall.

video

Malene og Dorthe – “Verdas beste roomie”

Laster...

Eirik og Mathias – “The Crew” på rom 207

Laster...
 

Filmar

 
 
 

Verdiar

«Vær deg sjølv. Stå opp for andre!».

Sunnmøre Folkehøgskule er eigd av Norges KFUK KFUM. Verdiar som ærlegdom, kjærleik og respekt vil prege både undervisning, fritid og internatliv.

Skulen formidlar eit kristent verdisett. Elevane har likevel ulik bakgrunn og ulike meiningar omkring kristne spørsmål. For nokre er det naturleg å vere med på skulen sine kristne tilbod på fritida. Andre ynskjer ikke å ta del i dei. Det blir ditt val når du kjem hit.

I mellomtida kan du lese meir om kven vi er og kvar vi høyrer heime. Du kan også lese kva Sigurd, Lars og Kjartan meiner om verdiane skulen bygger på.

Tre elevar om skulen sine verdiar

Laster...

Kven er Sunnmøre Folkehøgskule?

Laster...

Kvar høyrer vi heime?

Laster...
 

Historie

«Skulen er ein heim, og denne heimen er ein skule. Elevar, lærarlyd og tenarar er ein huslyd, der kvar og ein har ansvar for samlivet i heimen.»

Slik lyder det fyrste punktet i ordensreglane for Sunnmøre Ungdomsskule som ble starta i 1908. På bildet over kan du sjå nokre av elevane og dei tilsette som starta opp det aller fyrste skuleåret.

Under kan du sjå bilder frå tidlegare tider og du kan lese ein artikkel som skildrar utviklinga frå tronge kår til dagens liv i flotte fasilitetar.

Sunnmøre Folkehøgskule – ei god historie.

Laster...
 

Pris

Kostnadar skuleåret 2022-23
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 79 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 95 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):
Leiartreningkr 20 000,-
Låtskriving.Studiokr 30 000,-
Musikk.Friluftkr 32 000,-
Film.Sunnmørekr 38 000,-
Parkour.Xsportskr 25 000,-
Idrett.Ballkr 32 000,-
Global.Safarikr 60 000,-
Alarm.Beredskapkr 38 000,-
Golf.Idrettkr 40 000,-
Multisportkr 40 000,-
SjøSnøSurfkr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.

 

Personvern

Vi er forplikta til å behandle personopplysningar frå våre søkjarar og brukarar på ein forsvarleg måte. Vi er opptekne av at du forstår korleis vi handterer data om deg, og i denne personvernerklæringa forklarer vi kva type data vi samlar inn, korleis vi gjer det og kva vi brukar dei til. På denne sida kan du lese meir om korleis vi handterer personopplysningar. 

Folkehøgskulane er underlagt norsk lov, og vi fylgjer til ei kvar tid gjeldande reglar for personopplysningar, og behandling av desse. Behandlingsgrunnlaget er samtykke frå den enkelte brukar, med mindre noko anna er spesifisert. 

Opplysningar som vert samla inn, vert lagra på Folkehogskole.no, Sharepoint og WisWebNavi på eksterne servere som driftast av leverandørane. Utover dette er det berre skulen som har tilgang til opplysningane. 

Du finn meir informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet. 

Nettstatistikk

Laster...

Behandling av informasjon i søknaden

Laster...

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Laster...

Personvernerklæring

Laster...
 

Korona

Vi forheld oss til dei nasjonale retningslinjene som til ei kvar tid er gjeldande og har eit godt samarbeid med kommuneoverlege og helsetenesta. Pr. i dag har vi normal skuledrift der elevane lever saman i ein kohort og fylgjer vanleg semesterplan. Når det gjeld dei lengre utlandsturane blir dei vurdert utifrå gjeldande smittesituasjon.