Magasin / Filmar / Bilde / Bu som på hotell / Verdiar / Historie / Pris / Personvern

Om oss

Ein av Noregs finaste folkehøgskular er eit tidlegare SAS-hotell. Hav, fjordar, strender og Sunnmørsalpar er våre næraste naboar.

Det er difor klatrarar, musikarar, filmskaparar, surfarar, skikøyrarar, kunstnarar og friluftsfolk kjem reisande hit frå fjern og nær. Dei vil oppleve noko vilt, vakkert og ekte.

Under kan du sjå bilder, filmar og magasinet vårt. I tillegg kan du lese meir om korleis vi har det, kva vi står og kva som har forma oss til den skulen vi er i dag.

 
attachment

Magasin

 
video_overview

Filmar

 
gallery_overview

Bilde

 

Bu som på hotell

Denne skulen er ein heim. Denne heimen er ein skule.

Sunnmøre Folkehøgskule er ikkje ein vanleg skule. I år er det 11 år sida vi overtok lokala til Ulstein Hotell som var eit tidligare kurs- og konferansehotell.

Standarden på skulen er nyleg kåra til best i landet (EPSI-undersøkinga, 2018) og dei siste tre åra er nærare 50 rom pussa opp.

Vi har eit flott amfi, auditorium, salar og konferanserom. I tillegg finn du formingsrom, eit nytt kapell og ei ny musikkavdeling med eige studio.

I internatfløya bur du på store enkelt- eller dobbeltrom med eige bad og dusj og med ei fantastisk utsikt over havet. Heile skulen er under eitt tak, noko som gjer at at du alltid har medelevar i nærleiken.

På internatet er det trådlaust nettverk, tv-rom og servicestasjonar med vaskemaskiner og tørketromlar. I kjellaren er det ei elevstove med mellom anna scene, biljard og bordtennis. Her er det også eit elevkjøken med komfyr og oppvaskmaskin til fri disposisjon.

På tunet ligg skulen sin gymsal og eit treningssenter med fri tilgong til spinningssal, styrkerom, crossfit, squashbanar og dansesal. I tillegg har du fri tilgong til Ulstein Arena med badeland og klatrehall.

video

Malene og Dorthe – “Verdas beste roomie”

Laster...

Eirik og Mathias – “The Crew” på rom 207

Laster...
 

Verdiar

Les kva tre elevar meiner om skulen sine verdiar.

Sigurd (20) om eit år på ein kristen skule
Eg valde bevisst å gå på ein kristen skule. Eg har mange gode erfaringar frå ulike KFUK-KFUM-arrangement og trur skulemiljøet har godt av å vere bygd på kristne verdiar. Det forsterkar målet mitt om at eit folkehøgskuleår skal være eit annleis år.

For meg sto valet mellom KFUK-KFUM-skulane Rønningen, Valdres og Sunnmøre, men valde denne skulen fyrst og fremst på grunn av linjetilbod og nærleiken til Sunnmørsalpane.

Lars (19) om eit år ein kristen skule
Jeg var skeptisk til å gå på en kristen skole, ettersom jeg er direkte motstander av all religion. Selv om det nemnes ord om tro jevnlig så er det alltid i forbindelse med verdispørsmål som jeg som ikke-troende kan forholde meg til og ha interesse av å diskutere.

Vi som ikke velger å ta del i frivillige religiøse arrangement føler oss aldri utenfor.

Kjartan (20) om eit år på ein rusfri skule
Eit år på ein rusfri skole er slett ingen ulempe. Jeg valgte helt bevisst en kristen skule. Jeg hadde lyst til å bli kjent med folk på en annen måte – uten situasjoner der alkohol var inne i bildet. Til nå har jeg erfart at vi kan slippe oss løs og vere oss selv, uten å vere påvirket av rusmiddel.

Jeg vet ikke helt hvordan det er på andre folkehøgskoler, men jeg er glad jeg kom til Sunnmøre. Her fyller vi tida med elevkvelder, miljøaktiviteter og trening, og har det veldig sosialt døgnet rundt.

Verdiar

Laster...

Kvar høyrer vi heime?

Laster...

Kven er vi?

Laster...
 

Historie

«Skulen er ein heim, og denne heimen er ein skule. Elevar, lærarlyd og tenarar er ein huslyd, der kvar og ein har ansvar for samlivet i heimen.»

Slik lyder det fyrste punktet i ordensreglane for Sunnmøre Ungdomsskule som ble starta i 1908. På bildet over kan du sjå nokre av elevane og dei tilsette som starta opp det aller fyrste skuleåret.

Under kan du sjå bilder frå tidlegare tider og du kan lese ein artikkel som skildrar utviklinga frå tronge kår til dagens liv i flotte fasilitetar.

Sunnmøre Folkehøgskule – ei god historie.

Laster...
 
prices

Pris

Kostnadar skuleåret 2020-21
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 77 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 93 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. utanlandsturar):
Leiartrening:kr 12 000,-
Låtskriving.Studio.NewYork:kr 36 000,-
Musikk.Friluft.Sør-Afrika:kr 38 000,-
Film.Sunnmøre.Europakr 38 000,-
Idrett.Ball.Sør-Afrika:kr 32 000,-
Global.Safari:kr 55 000,-
Golf.Idrett.Sør-Afrika:kr 40 000,-
Multisport.Sør-Afrika:kr 40 000,-
SjøSnøSurf.Interrail:kr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.

 

Personvern

Vi er forplikta til å behandle personopplysningar frå våre søkjarar og brukarar på ein forsvarleg måte. Vi er opptekne av at du forstår korleis vi handterer data om deg, og i denne personvernerklæringa forklarer vi kva type data vi samlar inn, korleis vi gjer det og kva vi brukar dei til. På denne sida kan du lese meir om korleis vi handterer personopplysningar. 

Folkehøgskulane er underlagt norsk lov, og vi fylgjer til ei kvar tid gjeldande reglar for personopplysningar, og behandling av desse. Behandlingsgrunnlaget er samtykke frå den enkelte brukar, med mindre noko anna er spesifisert. 

Opplysningar som vert samla inn, vert lagra på Folkehogskole.no, Sharepoint og WisWebNavi på eksterne servere som driftast av leverandørane. Utover dette er det berre skulen som har tilgang til opplysningane. 

Du finn meir informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet. 

Nettstatistikk

Laster...

Behandling av informasjon i søknaden

Laster...

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Laster...

Personvernerklæring

Laster...