Linjeinnhald

 • Dokumentar
 • Reklame
 • Animasjon
 • Undervassfilming
 • Drone
 • Final Cut pro X
 • Adobe After Effects
 • Storytelling
 • Kamerateknikk
 • Kameraføring
 • Foto
 • Toppturar
 • Surfing
 • Klatring
 • Kajakk
 • Ski
 • Interrail - Europa

Les meir om linja

Laster...
 

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke.

Film.Sunnmøre er ei ny linje skuleåret 21/22.

Vi har difor naturleg nok ikkje nokre bilete å vise frem. I staden viser vi nokre generelle bilete av det som ventar deg på skulen.

 

Film

Neste år er det kanskje du som har laga skulen sin promofilm.

Film.Sunnmøre er ei ny linje som starter opp skuleåret 2021/22.

Det betyr at vi naturleg nok ikkje har ein eigen linjefilm å vise frem enno. Det kan du gjere noko med! Vi håper du kan vere med å laga filmar frå undervisningsopplegg med dei andre klassene på skulen.

Her kan du sjå nokre  filmar laga av elevar på andre linjer på skulen. På den måten får du likevel ein liten smakebit av kva du kan sjå fram til.

 

 

video
 

Studietur

Det meste av det beste.

I løpet av skuleåret vil du nokre veker få vere med på tur med dei andre klassene på skulen. Då er målet å dokumentere reisa deira. Nokre av turane kan du velje sjølv, andre får du i oppgåve å følgje som ein del av filmopplæringa.

På hovudturen i november reiser klassa på interrail sør-austover i Europa. Dette er eit opplegg skulen har gjort i mange år, men sidan linja er ny for skuleåret 21/22, er ikkje reiseruta spikra enno. Det som er sikkert er at du skal lage ein reisedokumentar om eit valfritt tema. Meir info kjem.

 

Sosiale medier

Instagram icon @sunnmorefhs
 

Pris

Kostnadar skuleåret 2023-24
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 83 000,-

Felleskostnadar (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 99 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):
Leiartreningkr 20 000,-
Musikk.Friluftkr 32 000,-
Parkour.Idrettkr 38 000,-
Idrett.Ballkr 32 000,-
Global.Safarikr 64 000,-
Alarm.Beredskapkr 38 000,-
Golf.Idrettkr 42 000,-
Multisportkr 42 000,-
SjøSnøSurfkr 42 000,-
Bo.Aktiv *kr 28 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.