Timeplan / Arrangement

KVA SKJER

Du må oppleve det for å forstå det. Du må vere her for å få det.

Eit folkehøgskuleår kan ikkje forklarast i ein årsplan eller på ein nettstad. Dei gir berre ein liten, liten smakebit av kva som kan vente deg. Under vil vi likevel prøve å seie noko om det du har i vente. Her kan du lese om ulike arrangement i løpet av skulekvardagen og du kan sjå eit døme på ein timeplan.

 

Timeplan

Eit år på folkehøgskule skil seg frå det du har gjort av skulegang tidlegare.

Faga er færre og fridomen er større. Det gjer året ulikt frå veke til veke. Nokre veker er vi på studieturar. Andre perioder har vi musikalprosjekt eller skiveke. Eller vi flyttar heile skulen ut på landet og lager festival på ein opplevingsgard. Ulikskapane til trass; under finn du eit døme på det næraste vi kjem ei gjennomsnittsveke.

Døme på ein timeplan

Laster...
 

Arrangement

Eit folkehøgskuleår inneheld ei rekke arrangement. Nokre av dei er knytt opp mot skulekvardagen din.

Det kan mellom anna vere elevtreff, loppemarknad og familiehelg. I tillegg kjem arrangement som kan variere frå år til år, til dømes konsertar, forestillingar, turneringar og opne seminar for bygda. Her kan du lese meir om dei faste arrangementa som går igjen kvart skuleår.

Opningsfest i august

Laster...

Elevtreff i oktober

Laster...

Loppemarknad i oktober

Laster...

Familiehelg i januar

Laster...

Avslutningsfest i mai

Laster...