Catering

Vi har eit dyktig og driftig kjøkenpersonale som leverer velsmakande mat i ulike priskategoriar til dei fleste anledningar. 

Eksempel på rettar: Koldtbord, kvit eller raud baccalao, lammesteik, biff stroganoff, julemat, gryterett, brennsnut (og mykje meir).
Utkøyring kan avtalast.

Sjå her for meir info om menyar og førespurnad om levering.