Arrangement

Eit folkehøgskuleår inneheld ei rekke arrangement. Nokre av dei er knytt opp mot skulekvardagen din. 

Det kan mellom anna vere elevtreff, loppemarknad og familiehelg. I tillegg kjem arrangement som kan variere frå år til år, til dømes konsertar, forestillingar, turneringar og opne seminar for bygda. Her kan du lese meir om dei faste arrangementa som går igjen kvart skuleår.