Opningsfest i august

Skulestart 2020 er laurdag 29. august. Då brakar det laust.

Registrering og innlosjering mellom kl. 09.00 – 13.00

Kl. 11.00 – 12.45 Flexi-lunsj (gratis)
Kl. 13.00 – 14.15 Opningsfest for elevar og føresette
Kl. 14.30 – 15.00 Klassevise samlingar for elevar og føresette
Kl. 15.00 – 16.00 Lett måltid (for alle som vil) – deretter farvel til føresette
Kl. 19.30 Kveldsmat for elevane
Kl. 21.00 Bli-kjent-samling for elevane

Dersom du har vanskar med å kome fram tidsnok, ber vi deg gi oss beskjed i god tid. Ved behov, kan du som elev få rommet ditt fredag ettermiddag/kveld. Dette må i så tilfelle også meldast inn i god tid. Har du spørsmål angåande reisa, kan du sjå denne reiseplanleggaren.

Foreldre/føresette er ut frå det vi veit om dagens korona-situasjon også hjarteleg velkomen til opningsfesten. Dersom det er aktuelt å overnatte her i Ulstein/nærområde, kan vi anbefale:
▶▶ QUALITY HOTELL ULSTEIN, TLF. 70013000
▶▶ FLØ FERIESENTER TLF. 70015080

Vel møtt!