Parkour.Idrett

Linjeinnhald / Film / Bilde / Studietur / Sosiale medier / Lærar / Pris

Vi lovar dagar med flyt, anten du er freerunner, tricker, buldrer, jibber, turner, dødser, klippehoppar eller berre generelt gira.

Din nye leikeplass er ein splitter ny turnhall rett ved skulen. Her finn du tumblingmatter, trampoliner og skumgrop der du kan jobbe inn nye triks. I tillegg blir det workshops og jams i ulike trampolineparkar og med gjengen i Oslo Parkour Park.

På vinteren ventar Sør-Afrika med fallskjermhopp, kitekurs og verdas lengste strikkhopp på 216 m. Når snøen kjem, pusher du på Strandafjellet Skisenter. I Hoddevika surfar du grøne bølger og i Skatehallen legg du ut ein edit frå din fyrste kickflip.

I bygda sin ny klatrehall kan du henge så mykje du vil på fritida. Og hvis du er gira på stuping står eit nytt badeland og ventar på deg. Her bygger du grunnlag for å dødse med ein verdsmeister på slutten av året. Du veljer høgda og ambisjonsnivået, ho gjev deg tipsa. Det er ein bra deal. 

Nokre av dagane vil du vere saman med skulen si idrettsklasse og vil kunne velje linjeopplegg ut i frå dine interesser. Dermed får du både variasjon, fleire klassekameratar og det beste frå den linja også.

Neste stopp: Location Sunnmøre!

 

Linjeinnhald

 • Sør-Afrika
 • Fallskjerm
 • Oslo Parkour Park
 • Døds-med-ein-verdsmeister
 • Parkour
 • Freerunning
 • Tricking
 • Jibbing
 • Stupetårn
 • Dødsing
 • Klippehopp
 • Akrobatikk
 • Kitekurs
 • Calisthenics
 • Skatehall
 • Surfing
 • Klatring
 • Buldring
 • Via Ferrata
 • Crossfit
 • Turnhall
 • Trampolineparker
 • Ballspel

Les meir om linja

Laster...
 

Film

Har du 60  sek?

Parkour-linja startar opp skuleåret 23/24. Her kan du likevel sjå litt om kva som ventar deg. På ein av filmane vart vi med nokre elevar i den gamle turnhallen. I tillegg kan du sjå eit par klipp av lærar Håkon.

video
video
video
video
 

Bilde

Eit augneblikk

Dette er ei ny linje som startar opp hausten 2023. Vi har difor ikkje nokre bilder frå linja enno, men vi har lurt med nokre elevar på photoshoot i den gamle turnhallen.

I tillegg har vi tatt med nokre bilete av det du vil få oppleve til hausten. Dermed får du i alle fall ein liten smakebit av kva som ventar deg på denne linja. 

 

Studietur

Denne linja har fleire turar. Den største er til Sør-Afrika.

I november reiser du til Cape Town saman med klassene Idrett og Multisport. Av andre opplegg blir det fleire turar til Oslo med gjengen i Oslo Parkour Park. Det blir også dagar der du lærer stup, klippehopp og dødsing av verdsmeister Asbjørg Nesje. 

Sør-Afrika

Laster...

Oslo Parkour Park

Laster...

Døds-med-ein-verdsmeister

Laster...
 

Sosiale medier

Instagram icon @parkouridrettsunnmorefhs
Instagram icon @sunnmorefhs
Instagram icon @sunnmorefhs
 

Lærar

Håkon Igland (ny lærar 23/24)
I ung alder tok Håkon ein trippel salto og landa litt uforsiktig i eit badekar med Møllers Tran. Etter det har han faktisk aldri blitt eldre, bare enda mer supergira på parkour. Rart nok har han også alltid tid til klatring, paragliding, jibbing, skating og alle andre «-ing»-ting. 
 

Pris

Kostnadar skuleåret 2023-24
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 83 000,-

Felleskostnadar (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 99 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):
Leiartreningkr 20 000,-
Musikk.Friluftkr 32 000,-
Parkour.Idrettkr 38 000,-
Idrett.Ballkr 32 000,-
Global.Safarikr 64 000,-
Alarm.Beredskapkr 38 000,-
Golf.Idrettkr 42 000,-
Multisportkr 42 000,-
SjøSnøSurfkr 42 000,-
Bo.Aktiv *kr 28 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.