Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Pris

MUSIKK.EVENTYR.NEWYORK

Denne linja er ein suveren miks av mykje musikk iblanda dei beste eventyr Sunnmørsnaturen byr på.

I alle eventyr er det nokre gode hjelparar. På vanlege kvardagar møter du dei i form av aktive bandfolk og songarar. Men nokre dagar i året er det greit å kome seg ut og sjå det Sunnmøre og halve kongeriket har å by på. Då venter dagar med topptur, ski, surfing og klatring. Det gjev inspirasjon og sterke opplevingar.

Tilbake i øvingslokala dannast det ulike husband. På klubbscena er det intimkonsertar, miljøcafé og jamsessions. I løpet av året er du på turné og under musikalen spelar og syng du for til saman 2500 tilhøyrarar. I New York og London kan du velgje og vrake mellom ulike seminar, konsertar og forestillingar.

I det splitter nye studioet lærer du meir om låtproduksjon, opptak, miksing og effektar. Instrumentar, Mac’ar og Logic er til fri bruk. Dei heile avsluttast med innspeling av musikkvideo.

Vi kan ikkje love at du lever lukkeleg alle dine dagar, men vi skal jobbe hardt for at du får eit eventyrleg år!

 

Linjeinnhald

 • Studietur til New York/London
 • Plateinnspeling
 • Artist-utvikling
 • Huskonsertar
 • Turné
 • Musikal
 • Studioarbeid
 • Opptak i Logic
 • Miksing
 • Låtproduksjon
 • Rytmelære
 • Band
 • Musikkvideo
 • Arrangering
 • Komponering
 • Samspel
 • Sangteknikk
 • Besifring piano/gitar
 • Surfing
 • Toppturar
 • Kajakk
 • Ski/brett
 • Klatring

Denne linja er for musikkinteresserte, som i tillegg likar å reise og oppleve flott natur. Her får du mykje tid til å skape og utøve din musikk saman med andre. 

Samstundes kan du kan få med deg det beste av det Sunnmøre har og tilby av natur. Så om du likar å drive med musikk, og i tillegg likar å vere ute i naturen. Ja, då er denne linja perfekt for deg.

Små og store prosjekt
Gjennom skuleåret gjer elevane på musikklinja veldig mykje forskjellig. I det daglege vil det vere grunnleggande musikkopplæring, bandspel, kor, låtproduksjon, studioarbeid etc. I tillegg til dette vert det ein del prosjekt der vi skal spele inn ein eigen cd, vere med på musikal og ha større og mindre konsertar.

Artist-utvikling
Målet med linja er at vi gjennom arbeid med song, samspel og formidling vil legge til rette for at elevane får vidareutvikle og bruke sine musiske og musikalske evner og ferdigheiter. Slik får ein styrka sjølvtillit og frimot generelt òg i høve til det musiske og musikalske spesielt.

På skulen har vi no ei heilt ny musikkavdeling, med tilhøyrande studio og øvingsceller. Dette er fylt opp med topp utstyr, og ventar berre på at du skal ta det i bruk. Studioet vil vi bruke aktivt både til eigen låtproduksjon, og til opptak og produksjon av andre sine prosjekt.

På øvingscellene står det iMac med midikontroller og lydkort, slik at ein kan jobbe uforstyrra med skuleoppgåver og eigne prosjekt. Når det gjeld programvarer, så brukar vi i hovudsak Logic på skulen. Det betyr ikkje at du ikkje kan bruke andre program, men undervisninga vil foregå med utgangspunkt i Logic.

Sunnmøre på sitt beste
Når det gjeld friluftsliv, så ligg skulen flott til med havet på eine sida og Sunnmørsalpane på den andre sida. Dermed ligg det godt til rette for surfing, klatring, toppturar,  kajakk,og ski/brett. Musikkfaget utgjer ca 80 prosent og friluftsliv 20 prosent.

 
gallery

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke.

Her ser du noko av kva som skjer på linja. Du finn fleire bilete på instragram (@musikksunnmorefhs) og på linja sine facebooksider.

 
video

Film

Musikk på 1-2-3.

Har du 1,23 minutt? Då kan du få eit lite innblikk i kva som ventar deg på linja. Vi har imidlertid gjort nokre endringar på namn og innhald på linja. Vi kjem tilbake med meir info.

video
 
tour

Studietur

Sunnmøre. Smak på ordet. Eigentleg treng du ikkje meir. Men du får meir. Du får studieturar til New York og London med på kjøpet.

I november pakker du rytmefoten og set deg på flyet til New York. Her er det liv og røre heile døgnet. Og i februar er det på’n igjen. Denne gangen er det ei veke i London som byr på opplevingar. Vil du vere med så heng på.

NB: Skuleåret 2018/19 vil det bli nye reisemål. Vi kjem tilbake med meir informasjon i løpet av oktober. I mellomtida kan du lese kva vi har gjort tidlegare. 

Cuba

Laster...

England/London

Laster...
 
Sosiale medier

Sosiale medier

@musikksunnmorefhs
Vår fantastiske plate! #plateslepp #musicproduction #musikkfriluftslivcuba #musikksunnmørefhs #logic #songwriting #fhsliv #folkehøyskoleliv
Sjå fleire bilete
instagram
 
prices

Pris

Kostnadar skuleåret 2017-2018
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar: kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji): kr 70 500,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, opplegg og fellesturar): kr 13 000,-

Enkeltrom: kr 9 000,- (vi har begrensa antal rom).

Til saman: kr 86 000,- (dobbeltrom).

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. utanlandsturar):
Film.Friluftsliv:kr 38 000,-
Dans.Cuba:kr 36 000,-
Musikk.Friluftsliv.Cuba:kr 38 000,-
Idrett.Ball.Sør-Afrika:kr 32 000,-
Global.Safari:kr 55 000,-
Golf.Idrett.Sør-Afrika:kr 40 000,-
Multisport.Sør-Afrika:kr 40 000,-
SjøSnøSurf.Hawaii:kr 42 000,-
Leiartrening:kr 12 000,-
Butrening.Aktivitet
(Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.)
kr 25 000,-