Linjeinhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Lærar / Pris

LÅTSKRIVING.STUDIO.NEWYORK

Drøymer du om å lage eigen musikk? Eller har du allereie sjølvskrivne låtar? No er tida er inne for å la andre høyre musikken din!

Saman med andre jobbar du med å skrive, utvikle, produsere og spele inn eigne låtar. I det nye studioet lærer du meir om musikkproduksjon, opptaksprosessar og miksing. Kanskje vil resultatet havne på Spotify, Tidal eller Urørt?

På studieturen i november reiser klassa di til New York. Der møter du dei nyaste trendane i musikkbransjen, samtidig som du får oppleve heftig storbypuls og hente inspirasjon til eige arbeid.

Denne linja har ein del av undervisninga i lag med ei anna musikklinje, og tilbake på skulen dannar de ulike band og har felles konsertframsyningar. I januar har heile skulen ei musikalframsyning for 2500 tilhøyrarar i kulturhuset.

Instrument, Mac’ar og Logic står til fri bruk.
Resten er opp til deg sjølv.

 

Linjeinhald

 • Studietur til New York
 • Låtskriving
 • Studio
 • Miksing/Mastring
 • Logic
 • Musikkproduksjon
 • Komponering
 • Arrangering
 • Musikkdistribusjon
 • Artistutvikling
 • Formidling
 • Plateinnspeling
 • Musikkvideo
 • Band
 • Jamming
 • Huskonsertar
 • Musikal

Låtskriving er ein prosess som krev at du både har tid og at du har noko å fortelje. På folkehøgskule har du begge deler!

Anten du kjem med kofferten full av halvskrivne tekstar og melodiar, eller du berre har blanke ark, vil denne linja hjelpe deg til å finne din musikalske veg vidare.

Artist-utvikling
Målet med linja er at vi gjennom arbeid med song, samspel og formidling vil legge til rette for at du får vidareutvikle og bruke dine musikalske evner og ferdigheiter. I tillegg til å finne ditt personlege uttrykk, vil du i fellesskap med andre også skape nye musikalske uttrykk. Her vil ein kunne lære av kvarandre både når det gjeld tekstproduksjon, melodi, harmonisering og arrangering.

Gjennom skuleåret gjer musikklinja veldig mykje forskjellig. Som du allereie har oppdaga, vil det i det daglege vere grunnleggande musikkopplæring, bandspel, vokal, låtproduksjon, studioarbeid etc. I tillegg til dette vert det ulike prosjekt gjennom året. Du får jobbe med musikal saman med heile skulen, og du vil ha større og mindre konsertar der du vil opptre saman med elevane på linja Musikk.Friluft.Sør-Afrika.

Ny musikkavdeling
På skulen har vi ei ny musikkavdeling med tilhøyrande studio og øvingsceller som berre ventar på at du skal ta det i bruk. Studioet vil vi bruke aktivt både til eigen låtproduksjon, og til opptak og produksjon av andre sine prosjekt.

På øvingscellene står det iMac med midikontrollar og lydkort, slik at ein kan jobbe uforstyrra med skuleoppgåver og eigne prosjekt. Når det gjeld programvarer, brukar vi i hovudsak Logic på skulen. Det betyr ikkje at du ikkje kan bruke andre program, men mesteparten av undervisninga vil gå føre seg med utgangspunkt i Logic.

Studieturar
I november er det linjetur til New York. Litt lenger nede på nettsida kan du lese meir om den turen. Det vert dagar spekka med storbypuls og musikkopplevingar som overgår det sjølv Ulsteinvik kan by på…

Studio Sunnmøre
Medan linja Musikk.Friluft.Sør-Afrika miksar inn Sunnmørsnaturen i linjefaget sitt, vil du fordjupe deg meir i lydproduksjon både når det gjeld opptak i studio og “live”-lyd. Vi har mange gode lydfolk i vårt nettverk som kan lære deg mykje både om det reint tekniske og det lydmessige for å få best mogleg “sound” på plate og på scene. Du vil også kunne få meir tid til å fordjupe deg i dine eigne prosjekt og låtar med rettleiing frå andre.

Nytt linjekonsept
Musikklinjene våre har fått nye namn og eit nytt reisemål. Du vil kanskje finne informasjon om tidlegare utgåver på sosiale media og YouTube. Mykje er likt, men vi lovar at denne linja er ei meir tilpassa og forbetra utgåve for deg som vil bruke tid i studio framfor naturen. Du kan likevel velje mange andre opplevingar og opplegg gjennom valfaga.
Vel møtt!

 
gallery

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke.

Her ser du noko av kva som skjer på linja. Du finn fleire bilete på instragram (@musikksunnmorefhs). Denne linja har same konto som den andre musikklinja (Musikk.Friluft.Sør-Afrika).

 
video

Film

Musikk på 1-2-3.

Har du eit lite minutt? Då kan du få eit innblikk i kva som ventar deg på linja.

Sjekk også linja på YouTube og instagram (@musikksunnmorefhs) for meir informasjon.

video
 
tour

Studietur

New York

Du treng ikkje like Mac for å trivast i «The Big Apple». For New York er ein stad alle vil reise til. Og ikke utan grunn. I byen som aldri søv skjer det så mykje at vi likegodt kan gå ut med ein opplevelsesgaranti fyrst som sist.

Verdas hippaste by leverer den beste livemusikken og her er det berre å velgje og vrake mellom gratiskonsertar og store scener.

video
 
Sosiale medier

Sosiale medier

@musikksunnmorefhs
I går hadde vi en strålende julekonsert, med fantastisk innsats fra samtlige❤️ Spesiell takk til @puklip.n som gjorde sin siste konsert før han blir stipp på @ilsunnmorefhs ! #musikkfriluft #sunnmorefhs #fhsliv
Sjå fleire bilete
instagram
 
LÆRAR

Lærar

Lærar
Lærar:
Frantz Frantzen
Frantz Frantzen (han heiter faktisk det) er både eit musikkgeni, ein sportsidiot og ein turglad type. Sjølv spelar han på sjarm, bass, piano, gitar og  trommer. I tillegg har Frantz spelt innandørsfotball på eliteserienivå og har ei rekkevidde i volleyball som er langt over havnivå.
ff@sufh.no | 97604313
 
prices

Pris

Kostnadar skuleåret 2020-21
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 77 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 93 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. utanlandsturar):
Leiartrening:kr 12 000,-
Låtskriving.Studio.NewYork:kr 36 000,-
Musikk.Friluft.Sør-Afrika:kr 38 000,-
Film.Sunnmøre.Europakr 38 000,-
Idrett.Ball.Sør-Afrika:kr 32 000,-
Global.Safari:kr 55 000,-
Golf.Idrett.Sør-Afrika:kr 40 000,-
Multisport.Sør-Afrika:kr 40 000,-
SjøSnøSurf.Interrail:kr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.