KVA SKJER

Post bilde

Det er ikkje lett å dokumentere eit folkehøgskuleår i ein årsplan eller på ein nettstad. Dei gir berre ein liten, liten smakebit av kva som kan vente deg.

Difor seier vi ofte: “Du må oppleve det for å forstå det. Du må vere her for å få det.”

Under vil vi likevel prøve å seie noko om det du har i vente. Her kan du lese om ulike arrangement i løpet av skulekvardagen og du kan sjå eit døme på ein timeplan.