Open søknad

Vi tek gjerne imot opne søknader, noko vi får mange av i løpet av eit år. Vi vil då kunne ta kontakt dersom det skulle dukke opp noko som er innanfor ditt felt. Du kan sende open søknad med CV til post@sufh.no