Kva bakgrunn bør ein ha for å kunne velge dei ulike linjene?

Folkehøgskulane har ikkje høve til å ha opptaksprøver for dei enkelte linjene. Vi har difor elevar med ulik bakgrunn på alle linjer.

På danselinja kan vi ha folk med mykje danse-erfaring og 3-årig danselinje frå vidaregåande, dei som har dansa på fritida, og dei som berre synest det er kjekt å danse. Det same gjeld idrett og musikk, medan vi på linjene ”SjøSnøSurf” og ”Multisport” kan ha elevar med ulik idrettsbakgrunn eller elevar som har lyst til å prøve noko nytt.

Vi har i utgangspunket ingen faglege eller fysiske krav for å kome inn på dei enkelte linjene, men du må vere positivt innstilt til å prøve nye ting og bidra med det du kan inn i klassemiljøet. Det er sjeldan vi har elevar som kan alt, men vi brukar å seie at om du har gått 3 år på vidaregåande linje på t.d. musikk, dans eller idrett, kan du ikkje vente at det faglege nivået er høgare på ei tilsvarande linje på folkehøgskule.

Det som derimot er veldig viktig, er at folk møter opp på det som skjer. Vi ser difor på fråver, orden og åtferd. Dersom du har høgt fråver er det viktig at du skriv noko om kvifor du har høgt fråver.