Verdas beste trio

Post bilde

Butrening. Aktivitet har ikkje berre ein lærar. Her er alle gode ting tre. Beate, Ingfrid og Martin sørger for at stemninga er god, at undervisninga er enno bedre og at skuleåret vert så bra som mogleg. Du kan lese meir om dei ulike lærarane på kontaktsida.